• تبلیغ متفاوت داعش برای جذب زنان غربی
    گروهک تروریستی داعش برای جذب زنان غربی به جهاد نکاح این گروهک، تبلیغ متفاوتی را از فعالیت تبلیغاتی خود در اینترنت برای جذب زنان و دختران در غرب گسترش داده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب