• قصاب ها مراقب تب کریمه باشند
    درپی مشاهده چند مورد بیماری تب کریمه کنگو در ایران، رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: ذبح دام در خارج از کشتارگاه های صنعتی ممنوع است.انتقال بیماری تب کریمه کنگو، از طریق کنه صورت می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب