• معایب و فواید ابروهای دائمی
    آرایش دائمی مثل ابروهای تتو شده، بنظر ایده ی خوبی است و باعث صرفه جویی در زمان می شود. زنانی با ابروهای کم پشت، شاید تحت تاثیر این موضوع قرار گیرند که ابروهای دائمی می تواند بدون دردسرهای سایه و مداد، به آنها ظاهری ایده آل ببخشد. اما آرایش دائمی، بدون دردسر و عیب نیست! قبل از هرنوع تصمیمی، معایب و فواید تتو کردن ابرو، هر کدام باید در یک کفه ی ترازو قرار گیرند و کاملا باهم مقایسه شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب