• داعش اعضای بدن نیروهای خود را می‌فروشد
    پس از تجارت مواد مخدر و فروش آثار باستانی، گروه تروریستی داعش به سراغ فروش اعضای بدن نیروهای به هلاکت رسیده و گروگانهای زنده خود رفت
  • اعضای بدن داعشی ها حراج شد!
    پس از تجارت مواد مخدر و فروش آثار باستانی، گروه تروریستی داعش به سراغ فروش اعضای بدن نیروهای به هلاکت رسیده و گروگانهای زنده خود رفته و طبق گزارشها، تاکنون از این راه دو میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب