• گزارشی از تجاوز داعش به دختران‌ ایزدی
    از همان نخستین روزهای تصرف بخش هایی از عراق و سوریه توسط داعش، اخبار مختلفی درباره جنایات فجیع تروریست های این گروه در مناطق تحت کنترل، از جمله تجاوز به زنان و دختران روایت شده است. در این میان، آنچه ماجرا را دردناک تر می کند این است که تروریست های عضو داعش سعی می کنند با تحریف آیات قرآن و رویه های دینی، این گونه جنایتهای خود را توجیه نمایند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب