• تجاور به دختر دانشجو توسط 8 نفر
    رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آخرین وضعیت پرونده قضایی دانشجوی دختر ربوده شده این دانشگاه را تشریح کرد و از درخواست این دانشگاه برای استقرار گشت های نامحسوس در مجموعه خیابان های منتهی به خوابگاههای دانشجویی خبر داد. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب