• تجاوز مرد کارتن‌ خواب به دو پسر جوان
    کارتن خواب شیشه ای به جرم تجاوز به ٢ پسر جوان بازداشت شد. در ماهی که گذشت ٣ پرونده جداگانه با موضوع تجاوز روی میز بازپرس های جنایی پایتخت قرار گرفت، پرونده هایی که نقطه مشترک همه آنها توهمات متهمان بعد از مصرف شیشه بود. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب