• تجاوز مسیح دروغین به 32 زن و تولد 89 فرزند
    رهبر یک فرقه در سرزمین های اشغالی که خود را مسیح معرفی کرده بود، به 32 زن تجاوز کرده و از آنها دارای 89 فرزند نامشروع شد."گل راتزون "60 ساله، رهبر یک فرقه ضاله اسرائیلی که خود را مسیح معرفی کرده بود به 32 زن تجاوز کرده و از آنها دارای 89 فرزند نامشروع شد.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب