• شکنجه و تجاوز، جلوی چشم زن داعشی
    یک زن ایزدی اسیر شده توسط گروه تروریستی داعش گفت که بارها توسط یکی از فرماندهان عربستانی داعش در حضور همسر انگلیسی او مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب