• تاکید دوباره ایران بر ارائه کمک ها و تجربیات نظامی به لبنان
    وزیر دفاع کشورمان با تشریح توانمندی های دفاعی ایران، گفت: آماده ایم با هدف تحکیم اقتدار ملی و تقویت امنیت لبنان، ضمن تامین نیازمندی های ارتش این کشور، تجارب خود را برای مقابله با گروههای تروریستی و تکفیری در اختیار ارتش این کشور قرار دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب