• تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد مقابل مجلس
    جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی اعلام کردند ما خواستار بیمارستان آموزشی مورد تایید وزارت بهداشت هستیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب