• دولت احمدی نژاد و زیربنایی به نام فساد
    ریشه فساد در تجمیع ثروت در دولت و نهادهای قدرت نهفته است. هنگامی که قدرت و مدیران دولتی یگانه عامل تخصیص منابع محدود باشند و تمامی ثروت در نهادهای قدرت گرد آید، وجود رانت و رانت خواری نه تنها عجیب نیست که کاملا طبیعی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب