• بسته جدید تحریم های آمریکایی ضد روسیه
    دولت آمریکا، بسته جدیدی از تحریم ها را ضد روسیه تصویب کرد که شش بانک روسیه را در بر می گیرد. بسته جدید تحریم های آمریکایی، پنج موسسه صنایع نظامی و ۵ شرکت تولید نفت و گاز روسیه را نیز در بر می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب