• این رو بخونید عمرا بدون تحقیق ازدواج نمی کنید
    «میناتی خاتوآ» اهل روستایی در جنوب هندوستان در مصاحبه با رسانه های دولتی هندوستان، عنوان كرد: حدود شش ماه قبل با همسرم در این روستا آشنا شدم. او یك دوره گرد بود. بدون آن كه در مورد او تحقیق كنم، ازدواج كردیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب