• افراد موفق، دیوانه کار کردن هستند
    بسیاری از جوانان از افراد موفق جامعه درخواست می کنند تا روش ها و دلایل رسیدن به موفقیت را برای آنها تشریح کنند. دکتر ریچارد اس.تی.جان نویسنده، محقق و تحلیلگر موفقیت با انجام یک تحقیق میدانی درصدد پاسخگویی به این سوال برآمده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب