• جزئیات تحویل مرزبانان ایرانی
    یکی از سران طوایف و معتمدان بلوچ که در تحویل گرفتن مرزبانان ایرانی نقش داشته است گفت: مرزبانان ایرانی را 16 فرودین در مرز افغانستان تحویل گرفتیم و برای تحویل آنها بیش از 11 روز در مرز سرگردان بودیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب