• معاوضه «گردنه حیران» با ویلا!
    «مدتی است دیگر کسی برای گرفتن استعلام مراجعه نمی کند. زمین خواری رو به گسترش است و هر روز بخش هایی از جنگل و کوه های صخره ای بلعیده می شود، گردنه شبیه شهرک ویلایی شده و منظر طبیعی آن از بین رفته است. دیگر از حیرانی در «گردنه  حیران» خبری نیست.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب