• تخلفات متعدد شهرداری و دیگر نهادها در پرونده «بوستان مادر» (+سند)
    نه تنها اسناد و تصاویر حکایت از آن دارند که تخلفات بسیاری در این پرونده وجود دارد، بلکه رای نهادهای قانونی درباره این پرونده نیز تاکیدی دیگر غیرقانونی بودن تغییر پهنه بندی این زمین و در نتیجه غیرمجاز بودن واگذاری آن را دارد اما شهرداری نه تنها تن به این مستندات و رای ها در نداده، بلکه مدعی است طرح چنین موضوعی بی خود است!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب