• رای دیوان عدالت علیه تخلف بیمه ها
    دیوان عدالت اداری اعلام کرد، دولت حق تعیین جریمه برای کوپن بیمه شخص ثالث را نداشته و دیوان نیز به همین علت تبصره ای از آیین نامه ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث را لغو کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب