• تخلف تامین اجتماعی با خروج هموفیلی‌ها از شمول بیماران خاص
    تقسیم بندی این بیماران در حیطه اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیست چرا که تعریف این بیماران توسط وزارت بهداشت انجام شده است / در شرایطی که وزارت بهداشت توسعه دسترسی مردم به خدمات درمانی را در دست اجرا دارد این اقدام تامین اجتماعی تخلف در اجرای طرح جامع سلامت کشور تلقی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب