• مردی با سر وارونه که سخنران بزرگ شد
    کلودیو ویرا دو الیویرا وقتی به دنیا آمد دکترها به مادرش گفتند که اجازه دهد او بمیرد تا بیش از این عذاب نکشد، اما او با تداوم زندگی خود مرگ و دکترها را به مبارزه طلبید و حالا خود به عنوان یک سخنران انگیزشی برای افراد برنامه اجرا می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب