• رئیس جمهور تذکر گرفت!
    در این نامه نمایندگان خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولیت دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب