• عکس / طرح تذکر پلیس به روزه خواران در تهران
    روزه خواری علاوه بر همه معایبی که دارد و عملی حرام در دین مبین اسلام محسوب می شود، در بعد اجتماعی به نوعی عدم احترام به حقوق دیگران است زیرا کسی که به صورت آشکار روزه می خورد، هنوز به حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران واقف نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب