• ترافیک پرحجم در جاده قزوین رشت
    در باند جنوبی در آزادراه قزوین - رشت در محدوده منجیل و لوشان ترافیک پرحجم گزارش شده و در سایر جاده ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب