• موج ترافیک در جاده ها تا ساعاتی دیگر
    سرپرست مرکز مدیریت راه های استان تهران با اشاره به اینکه فعلا ترافیک محورهای خروجی استان سنگین نیست اما پیش بینی می شود تا ساعاتی دیگر ترافیک افزایش یابد از برنامه ریزی برای مسافران نوروزی در راستای انجام فعالیت های راهداری توسط مسافران خبر داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب