• هفت اشتباه بزرگ و رایج والدین
  این تصور نادرست که هر فرزندی باید شبیه پدر و مادرش باشد، بسیار رایج است اما باید در نظر داشت که محیط خانواده تنها عامل شکل گیری شخصیت فرزندان نیست!
 • تبدیل کودکی سازگار به نوجوانی ناسازگار
  شیوه ی تفکر کودک با تفکر نوجوان، کاملاً متفاوت است . کودک واقع گرا و سازگار، به نوجوانی آرمان گرا و غالباً ناسازگار تبدیل می شود.
 • از نظراسلام چه زمانی باید اتاق فرزند را از اتاق والدین جدا کرد؟
  از لحاظ شرعی؛ بودن و خوابیدن فرزندان در اتاق والدین به خودی خود ایرادی ندارد، اگر چه در صورت امکان از جهت تربیتی بهتر است از کودکی اتاق فرزندان را جدا کنند تا این مسئله برای آنها طبیعی شده و در سنین بالاتر که با مسائل جنسی آشنا می شوند، سبب حساسیت آنها نشود ....
 • چگونه کودک را حرف‌شنو تربیت کنیم
  بیشتر مادران در رویای خود هم نمی بینند فرزندشان روزی حرفشان را براحتی گوش کند و مطیع آنها شود. معمولا پدران، ساعات کمتری را با فرزندان می گذرانند و کمتر بر سر مسائل پیش پاافتاده و جزئی با آنها بحث می کنند.

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب