• علت اینکه دندان ها کج رشد می کنند چیست؟
    امروزه میلیاردها نفر با مشکل کمبود فضا برای دندان هایشان در دهان مواجه هستند. مشکل، عدد ۳۲ است. روند تکامل طبیعی برای دسته خاصی از میمون ها، که انسان نیز به آن تعلق دارد، ۳۲ عدد دندان در نظر گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب