• دلیل ترس بی سابقه ایرانی ها از آینده
    براساس مطالعات این کارشناس اقتصاد اجرای طرح هدفمندی یارانه در زمینه مصرف کالاهای اساسی بیشترین ضربه را به قشر فقیر وارد کرده است. ترس مردم از آینده اقتصاد خانواده شان باعث شده است ایرانی ها با وجود دریافت یارانه شغل شان را ترک نکنند. آنها همچنین از کوچک شدن سفره فقرا می گویند و شاخص های فقر در استان های کشور را بررسی می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب