• ترس یا شهامت؛ انتخاب با شماست!
    فكر كنيد يك نفر در زندگي تان هست كه 24ساعته دنبال شماست و تعقيب تان مي كند و هر جا مي رويد مدام به شما ترس، نگراني و اضطراب مي دهد، اعتمادبه نفس تان را تخريب مي كند و اجازه نمي  دهد كار هايي كه مي خواستيد را انجام دهيد. فكر كنيد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب