• ترشی توت و آلوچه
    اصلیت این ترشی خانگی مربوط به هند است ، فرایند ترشی گذاشتن برای نگهداری از مواد خوراکی و استفاده آنها در بیرون از فصل برداشتشان بوجود آمد. از مواد خوراکی ترشی شده در مسافرت های طولانی استفاده می شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب