• اعتراض دانشگاه‌های غیرانتفاعی به ترم تابستانی دانشگاه آزاد
    با توجه به ارائه ترم  تابستانی توسط دانشگاه ها،چندی پیش از سوی دانشگاه آزاد اعلام شد که تعداد مجاز واحد های درسی قابل ارائه در دوره تابستان برای مقاطع کاردانی و کارشناسی حداکثر 10 واحد است و دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با اخذ 12 واحد درسی در دوره تابستان دانش آموخته می شوند و دانشجویان دارای معدل بالاتر از 17، می توانند در این دوره تا 12 واحد درسی اخذ کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب