• افشای یک دهه جنایت امریکا
    گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه مظنونان به فعالیت های تروریستی توسط سازمان جاسوسی آمریکا، از جنایت گسترده این سازمان در طول بیش از یک دهه پرده برداشت. در این گزارش صدها مورد بازدشت مخفیانه و شکنجه به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی به چشم می خورد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب