• آشنایی با نکات مهم در گل آرایی
     گل آرایی -دور گل را با غنچه و گل های کوچک تر طوری پر کنید که فضای کافی بین ساقه ها وجود داشته باشد تا گل ها بیش تر جلوه کنند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب