• تزریق پنی‌سیلین بدون تست باعث مرگ دختربچه مریوانی شد
    خانه بعد از مرگ دخترشان سوت و کور شده. پیراهن سیاه به تن دارند و در غم از دست دادن فرزندشان به سوگ نشسته اند.  همه آرزوهایشان بر باد رفته و لبخندهایشان به ماتم نشسته. هنوز باورشان نشده که دخترشان به خاطر یک سرماخوردگی ساده و اشتباه پزشک معالجش دچار سرنوشت مرگبار شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب