• ترس از موفقیت / تست
     از سال 1960 تاکنون تحقیقات گسترده ای در ارتباط با ترس از موفقیت صورت گرفته است. به طور کلی این حالت در زنان بیشتر از مردان مشاهده می شود.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب