• تست سلامت: در شرایط پراسترس چه احساسی دارید؟
    مقیاس سلامت، مشتمل بر دو نوع آزمون مجزاست که توسط دکتر جارد کاس در سال 1989 برای ارزیابی سطح سلامت روان و میزان مثبت اندیشی افراد تهیه و تنظیم شده است. پرسش های این دو آزمون، طیفی از نمرات [از 1 تا 7] را در بر می گیرد و شما باید پاسخ خود را در نقطه ای از این طیف انتخاب کنید. 
  • تست سلامت: شاد هستید یا غمگین؟
    آيا شما فردي شاد و سرزنده هستيد يا برعکس دلمرده و بي  حوصله ايد؟ شايد هم عبوس و هميشه عصباني هستيد؟ شايد بد نباشد ميزان شادي تان را با يک آزمون بسنجيد، آن هم آزموني که دانشگاه آکسفورد طراحي کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب