• کارنامه مردود وام ساخت
    86درصد تسهيلات بانكي بخش مسكن در سال گذشته، به طرف عرضه تعلق گرفت؛ به طوري كه يك سوم از كل سرمايه گذاري 58 هزار ميليارد توماني سازنده ها در ساخت وساز، با وام ساخت تامين شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب