• تسهیلات ویژه برای چند قلوها
    رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: خانواده های دارای فرزندان سه قلو و بیشتر، از تسهیلات ویژه از جمله بیمه های فراگیر، بهره مند می شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب