• سریع ترین راه ها برای تسکین دندان درد
    نیمه شب است، درد دندانتان که چند روز است بطور خفیف و گهگاهی خودنمایی می کرد، حالا ول کن نیست و خواب راحت را از چشمانتان ربوده. ساعت را نگاه می کنید، اوه خدای من هیچ دندانپزشکی در این اطراف در دسترس نیست. به سراغ قفسه دارویی می روید، تاریخ ایبوپروفن ها هم گذشته و به ریسکش نمی ارزد. تا صبح چکار باید بکنید؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب