• تشخیص بارداری با تلفن هوشمند
    محققان مرکز فناوری های هانوور آلمان یک حسگر برای تلفن های هوشمند ساخته اند که می توان از آن در آزمایشات زیست مولکولی مانند انواع کاربردی در تشخیص بارداری و قند خون بهره برد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب