• احمدی نژاد را به جایگاه ویژه بردند
    روز تشییع پیکرهای شهدا، روزی یگانگی ملی بود ولی با سوء استفاده تاریخی دلواپسان از آن، رنگ و بوی میتینگ سیاسی جریانی خودخواه را گرفت تا بار دیگر مقابل چشمان همه، ثابت شود که برای آنها، مراسم های مختلف فرقی نمی کند. مهم این است که کاسبی شان همیشه به راه باشد، مهم این است که قدرت از دست رفته را بار دیگر به دست گیرند، مهم این است که خود را به ظاهر مقید به ارزش ها بدانند و هر که جز خود را مورد هجمه قرار دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب