• دیدن تصاویر‌ مستهجن با‌ نوجوانان چه‌ می‌کند؟
    کامپیوتر، اینترنت، ماهواره، فیلم، دی وی دی، موبایل و... زیاد شده اند، رسانه ها را می گویم آنقدر زیاد که دیگر نمی شود با ممنوع کردن ماهواره و محدود کردن ساعات استفاده از اینترنت و پایین آوردن مدل موبایل ها جلویش را بگیریم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب