• تصاویر دختران جوان و رپ خوان افغان!
    ترانه های رپ خوانان افغان در شبکه های اجتماعی فارسی زبان بسیار به اشتراک گذاشته می شود. آنها در اکثر ترانه های خود به تبعیض جنسیتی اعتراض می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب