• تصاویر قتل عام و هولوکاست ارامنه! +18
    قتل عام، قرار دادن در معرض اوضاع زندگی نامناسب، تقسیم اطفال ارمنی بین گروه های دیگر، کوچ اجباری و مهاجرتی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی و جزئی آنان شد از جمله اتفاقاتی بود که برای ارمنیان در این زمان افتاد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب