• تصمیمات تازه برای نجات دریاچه ارومیه
    در تمامی سدهای حاشیه دریاچه ارومیه 28 درصد آب تجدیدشونده این حوضه در پشت سدها ذخیره می شوند که این حجم آب موردنیاز برای کشاورزی حدود 180 هزار هکتار از زمین های پایین  دست خود را تامین می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب