• راهکارهایی برای مقابله با ترس از ازدواج
    ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی هر جوانی است و داشتن ترس و اضطراب از این انتخاب سرنوشت ساز کاملا طبیعی است. اغلب جوانان به این می اندیشند که مبادا ازدواج ناموفقی داشته باشند یا بعدها از ازدواج شان پشیمان شوند، از این می ترسند که شاید درباره طرف مقابل قضاوت درستی نداشته باشند و تصمیمی بگیرند که آینده شان را تباه کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب