• چطور تصمیم گیری درست داشته باشیم؟
    تصمیم گیری یک فرایند ذهنی یکپارچه است که ما معمولاً تا هنگامی که عواقب غیرمنتظرۀ انتخابمان آشکار نگردد از آن بی اطلاع هستیم. آنگاه با تعجب از خود می پرسیم: "چرا این گزینه را انتخاب کردم؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب