• تصورات اشتباه درباره «بغلی شدن» کودکان
    درگروه سنی صفر تا دو سال برطرف کردن نیازهای عاطفی کودک بسیار مهم بوده اما عمدتا والدین به نیازهایی مانند خوراک ، پوشاک، خواب وغیره توجه بسیار زیادی داشته و دانش لازم وکافی جهت برطرف کردن نیازهای عاطفی کودک را ندارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب