• تصویب توافقنامه عادی‌سازی روابط با آمریکا در کوبا
    مجلس کوبا روز جمعه با اجماع توافقنامه مربوط به عادی سازی روابط بین هاوانا و واشنگتن را پس از نیم قرن خصومت به تصویب رساند.
  • وضعیت قیمت شیر و محصولات لبنی
    مشاور انجمن صنایع لبنی ایران گفت: دولت اجازه افزایش محصولات لبنی را همزمان با افزایش قیمت شیرخام از ۱۱۰۰ به ۱۴۴۰ تومان در هر کیلوگرم داده است اما امکان افزایش قیمت شیرخام تا این مقدار وجود ندارد...
  • شرط‌های پذیرش «پروتکل الحاقی»
    سخنگوی «سازمان انرژی اتمی» می گوید: «حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم» البته به شروطی. او می گوید: «اگر تحریم ها برداشته شود، خصومت ها از بین برود و همه مسایل مربوط به پرونده هسته ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا 1+5 نگرانی بی موردی نداشته باشند، حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم اما تصمیم گیرنده نهایی مجلس است.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب