• تصویر سازی از کودک درون
     یك عكاس و هنرمند فرانسوی به نام كیریستین گیروتو ، كودك درون افراد مختلف را بیرون كشیده است. او از تصاویر اصلی آنها استفاده كرده و با كمی تغییرات در عكس ها تصورات خودش از كودك درون افراد را شبیه سازی كرده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب